Zmiany w kodeksie pracy w 2022 r.

Zmiany w kodeksie pracy w 2022 r.

Już w 2022 r. jak informuje portal pit.pl będą musiały zostać dostosowane przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego do przyjętej w 2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej work-life balance. Oznacza to wprowadzenie zmian w urlopach rodzicielskich. Unijna dyrektywa zakłada, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej wdroży do swojego porządku prawnego 2-miesięczne, urlopy rodzicielskie dla jednego z rodziców, co ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod…

Więcej...

Zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy

W Parlamencie Europejskim i w polskim sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy. Unia Europejska chciałaby ujednolicenia urlopu ojcowskiego, który miałby trwać 2 miesiące. UE dąży do tego, by wszystkie państwa członkowskie respektowały te zmianę w swoim ustawodawstwie. Polski sejm pracuje również nad innymi ważnymi zmianami, takimi jak wydłużenie urlopów. „Szykuje się nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca wydłużenia urlopów wypoczynkowych do 31 dni. Dotyczyłyby one osób, które pracują na pełny etat. Na razie trwają rozmowy partnerów, czyli związków zawodowych, strony rządzącej i przedsiębiorców. Projekt ten budzi bowiem dużo kontrowersji” – powiedział…

Więcej...

Zmiany w prawie pracy w 2021 roku

Zmiany w prawie pracy w 2021 roku

Prace nad nowym, ale do tej pory niezrealizowanym kodeksem pracy ruszyły bardzo szybko z początkiem 2020 r. Czy można się spodziewać całkiem nowego dokumentu wraz z nowym 2021 rokiem? Bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie przez rząd nowych przepisów w obowiązującym kodeksie pracy niż uchwalenie i wprowadzenie do obrotu prawnego całkiem nowej ustawy zasadniczej regulującej stosunki zatrudniania pracowników przez pracodawców. Zmiany w prawie pracy mają przede wszystkim uregulować zasady pracy zdalnej. Na skutek panującej pandemii COVID-19 praca zdalna ma na stałe ukazać się kodeksie pracy, jako ważna forma świadczenia pracy w wielu…

Więcej...

Wiceminister zapowiada zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej

Wiceminister zapowiada zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej

Wiceminister pracy Stanisław zapowiada zmiany w kodeksie pracy – pojęcie “telepraca” ma zostać zastąpione przez “praca zdalna”. Praca zdalna ma być świadczona po porozumieniu pracodawcy z pracownikami, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Stanisław Szwed w rozmowie z “Dziennikiem Gazetą Prawną” mówi: “Praca zdalna zastąpi przepisy k.p. dotyczące telepracy. Uznaliśmy, że nieracjonalne byłoby powielanie tych samych rozwiązań”. Obecnie “telepraca” określana jest jako świadczenie obowiązków służbowych z jednego miejsca poza siedzibą firmy. Po zmianach ma to być praca świadczona poza siedzibą firmy w całości, na stałe lub w części. Rząd proponuje, by…

Więcej...