Przepaść między zarobkami kobiet i mężczyzn rosnąca wraz z wykształceniem

Przepaść między zarobkami kobiet i mężczyzn rosnąca wraz z wykształceniem

Z raportu przygotowanego przez firmę Sedlak&Sedlak na temat korelacji między zarobkami a wykształceniem wynika, że mężczyzna z wyższym wykształceniem zarabia średnio o 1777 zł więcej od kobiety o tych samych kwalifikacjach. W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięły udział 29 683 osoby posiadające tytuł magistra. Osoby te stanowiły 33 proc. badanej próby. 20 proc. osób biorących udział w badaniu miało wykształcenie średnie (zdana matura), 19 proc. wyższe magisterskie inżynierskie a 18 proc. wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie). Pierwsze nadanie wykazało, że wykształcenie ma duży wpływ na płace. Z badania za…

Więcej...