Wskaźnik wolnych miejsc pracy prawie na najniższym poziomie w całej UE

Wskaźnik wolnych miejsc pracy prawie na najniższym poziomie w całej UE

W Polsce w III kwartale 2020 r. widnieje z jednej strony niskie bezrobocie, z drugiej – najniższy w krajach Unii Europejskej odsetek wakatów. Odsetek wakatów jest stosunkiem wolnych miejsc pracy do liczby wszystkich zatrudnionych i spadł on w Polsce z 1,1% do 0,7% w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Takie dane podaje Eurostat. Za Polską znajduje się już tylko Portugalia i Grecja – kraje o wysokim bezrobociu. Jak twierdzi ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk: „mała liczba wolnych miejsc pracy oznacza mniejsze szanse na znalezienie stałego…

Więcej...