PIT 2020 – rozliczenie zasiłku dla bezrobotnych

PIT 2020 – rozliczenie zasiłku dla bezrobotnych

Osoby otrzymujące w 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych zobowiązane są do złożenia deklaracji rocznej do US. Zasiłek dla bezrobotnych objęty jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany był do dostarczenia podatnikowi PIT-11 do końca lutego 2020 r. Tak samo jak w przypadku pracodawcy, urząd pracy do końca lutego wystawia osobie bezrobotnej, która pobiera zasiłek lub stypendium PIT-11. PIT-11 zawiera informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, na którego podstawie wypełnia się roczne zeznanie. Formularz PIT-u nie zawiera miejsca, w którym jest wyszczególniony zasiłek, stąd…

Więcej...