Syndrom wypalenia zawodowego – home office czy tradycyjny model pracy?

Syndrom wypalenia zawodowego – home office czy tradycyjny model pracy?

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda udowodnili, że home office i komunikowanie się ze współpracownikami online jest trudna dla większości pracowników. Obserwuje się powstanie nowego zjawiska określanego jako 'zoom fatigue’, które powstało wskutek braku bezpośredniego kontaktu, możliwości zobaczenia mimiki i mowy ciała współpracowników oraz ciągłe obserwowanie swojego wyglądu i zachowania na ekranie. ’Zoom fatigue’ uznaje się za syndrom zmęczenia pracą online i wypalenia związanego z nadużywaniem wirtualnych platform komunikacyjnych. „Jeśli pandemii będzie się przedłużała, to ten wpływ będzie coraz bardziej negatywny” – zaznacza dr Dagmara Kawoń-Noga, pedagog, wykładowca i metodyk Wyższej Szkoły…

Więcej...