Czym jest pozorna umowa o pracę?

Czym jest pozorna umowa o pracę?

Jak dobrze wiadomo, umowa o pracę opiera się na wzajemnych zobowiązaniach między pracodawcą, a pracownikiem. Każda ze stron zobowiązuje się w ten sposób do wykonywania pewnych obowiązków na rzecz drugiej z nich. Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi w terminie i na zasadach określonych w umowie, natomiast pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy w ściśle określony sposób: -na rzecz pracodawcy,-pod kierownictwem pracodawcy,-w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,-w określonym przez pracodawcę czasie. Powyższe wymogi muszą zostać spełnione łącznie. Gdy strony zawierają mowę o pracę, ale nie mają na celu jej wykonywania,…

Więcej...