Czy staż z urzędu pracy wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Czy staż z urzędu pracy wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

„Jeżeli pracownik złożył zaświadczenie z urzędu pracy o odbyciu stażu, to pracodawca powinien uwzględnić okres wskazany w zaświadczeniu przy ustalaniu wymiaru urlopu oraz wysokości dodatku stażowego” – wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska, ekspert w LEX Kadry. Jaki jest więc wymiar urlopu wypoczynkowego? Według art. 154 par. 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi: – 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; – 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Jak dowiadujemy się ze strony Prawo.pl do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się…

Więcej...