Czym jest work life balance?

Czym jest work life balance?

Przez work life balance określa się równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Uznaje się za kluczowe to, by osiągnąć sukces na każdej płaszczyźnie życia.  Uchroni to przed wypaleniem zawodowym czy nawet przed problemami zdrowotnymi. Work life balance jest koncepcją zarządzania czasem, która za cel stawia odnalezienie równowagi pomiędzy pracą i ambicjami, a życiem prywatnym – życiem rodzinnym, rozrywką czy zdrowiem. Idea tej koncepcji powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.  Ówczesny rozwój dużych organizacji spowodował pojawianie się problemów społecznych, które dotyczyły pracoholizmu oraz wypalenia zawodowego. Zauważono, że pracownicy…

Więcej...