Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863

Godziny otwarcia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Godziny przyjęć klientów
al. Niepodległości 16/18:
poniedziałek w godzinach od 8.15 do 16.00,
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15.

Oddział Paszportów:
pl. Wolności 17
poniedziałek 9:30 – 18:00
w pozostałe dni robocze od 8.15 – 15.15

Oddział ds. Cudzoziemców
pl. Wolności 17:
Złożenie wniosku w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich:
Sala obsługi – IV piętro:
poniedziałek 9.30-18.00
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15.
Informacja, zezwolenia na pracę, wpis zaproszenia do ewidencji, pobyt obywatela Unii Europejskiej, odbiór dokumentów oraz złożenia uzupełnień do wniosku:
Sala obsługi „B” – parter
poniedziałek od 9.30 do 18.00,
w pozostałe dni robocze od od 8.15 do 15.15.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
poniedziałek 8:15 – 16:00
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

Ważne kontakty

Ważne kontakty

Informacja dla obywatela 222 500 117 w godz. 8.00 – 16.00 w dni robocze

Punkt Obsługi Klienta
p. 021 i 022, bud. B
tel.: 222 500 117
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Punkt Informacyjny
tel.: 222 500 117 hall główny urzędu

Kontakt z urzędem
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP
/cya0y842lb/wuweu

Centrala urzędu
tel.: 61 854 10 00

Informacja paszportowa
Infolinia: 61 850 87 77 lub 222 500 117

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
p. 305, bud. C
61 854 99 00 czynne całą dobę
61 854 99 10 czynne całą dobę
tel:. 61 854 99 72
fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27
e-mail:zk@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Sekretariat wojewody: II piętro, budynek A
tel.: 61 854 18 56, 61 851 55 66
fax: 61 854 11 50
e-mail: wojewoda@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Sekretariat wicewojewody: II piętro, budynek A
tel.: 61 854 18 70, 61 852 01 56
fax: 61 854 16 74
e-mail: wicewojewoda@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Biuro Prasowe
p. 239, bud. B
tel.: 61 854 19 41
fax: 61 854 19 61
e-mail: biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Kancelaria Główna
tel.: 61 854 14 01
tel.: 61 854 14 02
p. 025, bud. B

***

Redakcja serwisu internetowego

Nadzór merytoryczny
Barbara Pietrzyk
Biuro Wojewody
tel.: 61 854 15 27
fax: 61 854 19 61
e-mail: redakcja@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Nadzór techniczny
Karina Michalak
Dawid Politowski
Biuro Obsługi i Informatyki
tel.: 61 854 13 20
e-mail: red-serwis@poznan.uw.gov.pl

Strona internetowa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

http://www.poznan.uw.gov.pl/

Adres e-mail Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

wuw@poznan.uw.gov.pl

Mapa dojazdu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Powiązane artykuły