Wskaźnik wolnych miejsc pracy prawie na najniższym poziomie w całej UE

W Polsce w III kwartale 2020 r. widnieje z jednej strony niskie bezrobocie, z drugiej – najniższy w krajach Unii Europejskej odsetek wakatów. Odsetek wakatów jest stosunkiem wolnych miejsc pracy do liczby wszystkich zatrudnionych i spadł on w Polsce z 1,1% do 0,7% w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Takie dane podaje Eurostat.

Za Polską znajduje się już tylko Portugalia i Grecja – kraje o wysokim bezrobociu. Jak twierdzi ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk: „mała liczba wolnych miejsc pracy oznacza mniejsze szanse na znalezienie stałego zatrudnienia. Można również zaryzykować tezę, że te wolne miejsca pracy są rozłożone nierównomiernie w skali kraju i prawdopodobnie nie pokrywają się z obszarami o wyższym bezrobociu”.

W ostatnim czasie często się słyszało, że Polska i Czechy posiadają najniższą stopę bezrobocia w Uni Europejskiej. Jednocześnie jednak znajdujemy się na różnych końcach, jeżeli chodzi o odsetek nieobsadzonych miejsc pracy. Z tego można wniskować, że poszukujący pracy w Czechach są w lepszej sytuacji niż poszukujący pracy w Polsce.

Jednak jak zauważył Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym: „na kwestię wolnych wakatów musimy patrzeć także pod kątem napływu cudzoziemców. Czechy mają bardzo restrykcyjną politykę migracyjną. Napływ cudzoziemców jest tam mocno ograniczany, są narzucane tzw. kwoty, czyli górne limity. Drugą gospodarką, która wyróżniała się przed pandemią, a która odnotowała wyraźny spadek puli wolnych miejsc pracy, są Niemcy. Jednak wraz ze spadkiem wakatów bezrobocie w Niemczech wzrosło dużo bardziej niż w naszym kraju”.

Powiązane artykuły