WUP Łomża

Łomża

Wojewódzki Urząd Pracy Łomża

WUP Łomża
WUP Łomża

ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy Łomża jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

 

Kontakt WUP Łomża:

Telefon – Centrala: (086) 216 23 46
Telefon – Sekretariat: (086) 216 23 46
Fax:(086) 216 23 46

e-mail WUP Łomża:

biwulo@praca.gov.pl

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku znajduje się bezpośredni formularz kontaktowy za pomocą, którego można również wysłać zapytanie do WUP Łomża dzięki czemu można uzyskać szybszą odpowiedz na zadane pytanie.

Strona www WUP Łomża :

WUP Łomża jako Oddział Terenowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku nie posiada swojej, odrębnej witryny www. Dodatkowe informacje dotyczące pracy oddziału zamieszczne są na oficjalnej stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pod adresem:

http://www.up.podlasie.pl/

Mapa lokalizacji WUP Łomża:


Wyświetl większą mapę

 

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – WUP Łomża

EQUAL jest to część programu Unii Europejskiej. Głównymi założeniami tej części strategii jest między innymi:

  • rozwiązywanie nierówności wobec bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy,
  • zaniechanie dyskryminacji na rynku pracy, bez zwględy czy podmiotem dyskryminacji jest np. płeć, religia, orientacja seksualna,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • poprawa „jakości” istniejących miejsc pracy,
  • zapewnienie miejsc na ryknu pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.Wspólfinansowana Inicjatywa Wspólmowowa EQUAL ma za zadanie bronić przed dyskryminacją, zaniedbaniem i stosowanien nierówności również osoby zatrudnione,
  • działanie na integrację społeczną i zawodową osób zatrudnionych, poszukujących pracy, oraz osobom ubiegającym się o azyl,
  • kładąc nacisk na dobro wspólnoty Europejskiej przedtswia nowatorskie rozwiązania w zakresie pozyskiwania praktyk zawodowych.

Dzieki tak nowatorskiem rozwiązaniom oraz projektowi jakim jest Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL państwa z większym wskaźnikiem bezrobocia mają szanse na skorzystanie z rozwiązań bardziej doświadczonych krajów. Pomaga to na wyrównanie warunków na rynku pracy na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Część startegii jaką jest EQUAL została wprowadzona w życie we wszystkich Urzędach Pracy w Polsce, między innymi w WUP Łomża.

Powiązane artykuły