WUP Suwałki

Suwałki

Wojewódzki Urząd Pracy Suwałki

WUP Suwałki
WUP Suwałki

ul. Przytorowa 9B
16-400 Suwałki

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy  Suwałki jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

 

Kontakt WUP Suwałki:

Telefon – Centrala: (87) 566 66 01
Telefon – Sekretariat: (87) 565 11 55
Fax: (87) 566 66 01

e-mail WUP Suwałki:

biwulo@praca.gov.pl

Strona www Wojewódzki Urzęd Pracy Suwałki :

http://www.wup-ot-suwalki.neostrada.pl/edukacja1.htm

Mapa lokalizacji WUP Suwałki:


Wyświetl większą mapę

 

Staże w Wojewódzki Urząd Pracy Suwałki

Staż jest formą nabywania dodatkowych umijętności przez osobę bezrobotną , która ma na celu podniesienie jego kwalfikacji oraz ułatwnienie znalezienia pracy. Staże działają na zasadzie nabywania dodatkowych umiejętności praktycznych oraz zdobywania wiedzy teoretycznej bezpośrednio w miejscu pracy jednak bez bezpośredniej umowy z pracodawcą.

Prawo do takiego stażu nabywa osoba bezrobotna na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy np. WUP Suwałki z pracodawcą. Z takiej formy tymczasowego zatrudnienia (okres do 6 miesięcy) mogą skorzystać osoby spełniające konkretne wymogi. Jednym z nich jest miedzy innymi wiek osoby bezrobotnej. Największe szanse mają osoby, które nie skończyły 25 roku życia lub są po 50 roku życia. Dodatkowo na staże przyjmowane są osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy np. WUP Suwałki przez okres conajmniej 12 miesięcy. Kobiety, które nie podjeły się pracy po urodzeniu dziecka bądź oboby, które odbyły karę pozbawienia wolności.Osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego lub odpowiednich kwalfikacji zawodowych czyli kwalfikacji, które są udokumentowane świadcetwem, dyplomem itp. Na stażach mile widziane są również osoby, które nie posiadają żadnego soświadczenia zawodowego oraz osoby bezrobotne, którym zakończył się okres pomocy socjalnej.

Powiązane artykuły