Jak zarejestrować się w PUP przez internet?

formy wsparcia w pup

Prawo daje możliwość zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy drogą elektroniczną. Można tego dokonać na dwa sposoby, z których jeden wymaga posiadania tzw. podpisu elektronicznego.

rozmowa o pracę

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, by zarejestrować się przez internet jest odwiedzenie rządowej strony www.praca.gov.pl i wypełnienie formularza, który zakwalifikuje nas jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Po tej czynności będziemy mieć do wyboru dwie możliwości rejestracji: utworzenie profilu, wprowadzenie informacji oraz wizyta w urzędzie w celu okazania niezbędnych dokumentów i potwierdzenia naszej tożsamości lub rejestracja w całości drogą elektroniczną. Drugi sposób wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Rejestracja z wizytą w urzędzie pracy

Poza typowymi danymi osobowymi i teleadresowymi, system zapyta nas m.in. o wykształcenie, tj. ukończone szkoły, wyuczone zawody lub zawody, w których chcemy pracować i mamy do tego kwalifikacje, historię naszego zatrudnienia, okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Musimy również wprowadzić informacje dotyczące naszej sytuacji rodzinnej, znajomość języków obcych, wpisać stopień niepełnosprawności (jeżeli takowy posiadamy). Od czasu wprowadzenia swobodnego przepływu pracowników na terenie UE, urzędnicy pytają bezrobotnych o możliwość podjęcia przez nich pracy za granicą.

Procedura w tym wariancie rejestracji kończy się wyznaczeniem terminu wizyty (do 7 dni od wypełnienia formularza) w urzędzie pracy, pod który podlegamy, by pracownik placówki mógł potwierdzić naszą tożsamość i przyjąć od nas wymagane dokumenty.

Rejestracja całkowicie przez internet

Ten wariant zakłada, że posiadamy podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Jedyną różnicą w stosunku do pierwszej opcji (z wizytą w urzędzie) jest to, że dokumentów nie zanosimy osobiście, lecz przesyłamy je zeskanowane razem z formularzem. Wprawdzie status bezrobotnego przysługuje nam od momentu „złożenia” podpisu elektronicznego, ale w przypadku niestawienia się na pierwszy wyznaczony termin wizyty w urzędzie pracy, zostanie on cofnięty.

Powiązane artykuły