Zmiany w prawie pracy w 2021 roku

Prace nad nowym, ale do tej pory niezrealizowanym kodeksem pracy ruszyły bardzo szybko z początkiem 2020 r. Czy można się spodziewać całkiem nowego dokumentu wraz z nowym 2021 rokiem?

Bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie przez rząd nowych przepisów w obowiązującym kodeksie pracy niż uchwalenie i wprowadzenie do obrotu prawnego całkiem nowej ustawy zasadniczej regulującej stosunki zatrudniania pracowników przez pracodawców. Zmiany w prawie pracy mają przede wszystkim uregulować zasady pracy zdalnej. Na skutek panującej pandemii COVID-19 praca zdalna ma na stałe ukazać się kodeksie pracy, jako ważna forma świadczenia pracy w wielu branżach.

Propozycjami komisji kodyfikacyjnej prawa pracy w kwestii urlopów pracowniczych zawierały dwa rozwiązania:

1) równy wymiar urlopu pracowniczego dla wszystkich pracowników;

2) „przepadalność” urlopu nie wykorzystanego do końca roku, ale tylko w sensie braku możliwości wykorzystania go w naturze.

Ograniczeniu podlegać miałyby przypadki, w których niewykorzystany urlop do końca roku można by spieniężyć w postaci gotówki wypłacanej pracownikowi.

Można być jednak spokojnym jeżeli chodzi o zaległe urlopy. Nawet w przypadku, gdyby przepisy prawa pracy zmieniły się na niekorzyść dla pracowników, to niewykorzystanie dni zasłużonego odpoczynku nigdy nie mogłyby być bezpowrotnie utracone. Kodeks pracy nakazuje wykorzystanie urlopu za poprzedni rok do końca września roku następnego. Jeżeli mimo tego pracownik nie wykorzysta urlopu, nie mogą grozić mu za to żadne sankcje. Z kolei jednak, gdy kontrola pracy stwierdzi w firmie niewykorzystane zaległe urlopy po 30 września może ukarać pracodawcę.

Powiązane artykuły