Narkotyki w miejscu pracy

Narkotyki w miejscu pracy

W tym momencie praktycznie niemożliwe jest kontrolowanie czy pracownicy są pod wpływem narkotyków. Następują jednak zmiany, które umożliwią pracodawcom sprawdzanie, czy pracownicy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało już projekt ustawy. Prace nad nowymi rozwiązaniami przypieszyły w wyniku serii wypadków autobusów komunikacji miejskiej, których kierowcy byli pod wpływem narkotyków. W tej chwili pracodawcy mogą prowadzić kontrolę stanu trzeźwości w ograniczonym zakresie i dotyczy to wyłącznie alkoholu. Zbadanie pracownika pod kątem obecności narkotyków jest niemożliwe. Stan trzeźwości pracownika może zostać sprawdzony przez pracodawcę tylko w…

Więcej...

Urząd Skarbowy prześwietli koszty pracy z domu

Urząd Skarbowy prześwietli koszty pracy z domu

W rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju nie podano limitów dla ekwiwalentu i ryczałtu na pracę z domu. Jak zauważył „Dziennik Gazeta Prawna”, ekwiwalent bądź ryczałt, w ramach którego zwracane są koszty pracy zdalnej dla osób pracujących tak na stałe, nie będzie przychodem dla zatrudnionego. Oznacza to, że pracodawca musi zaliczyć ten wydatek po stronie kosztów firmy, gdzie nie określono jego maksymalnej wysokości. Wszystko zostało zostawione do uzgodnienia miedzy pracodawcą i podwładnym.Według ekspertów, to nie do końca doskonałe rozwiązanie, znalazło się w konsultowanym obecnie projekcie nowelizacji kodeksu pracy. Zapisy mogą również trafić do…

Więcej...

Elastyczne godziny pracy – bez tego pracownicy są gotów odejść

Elastyczne godziny pracy – bez tego pracownicy są gotów odejść

Jak wynika z najnowszego raportu EY 54% pracowników na świecie zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy. Prawie 9 na 10 pracowników oczekuje, że zatrudniający zapewni mu elastyczność w zakresie czasu pracy, jeden na trzech z kolei chce, aby pracodawca skrócił tydzień pracy. Tylko 22 proc. zatrudnionych oczekuje, że powróci do biur w pełnym wymiarze czasu – to najważniejsze wnioski z raportu EY „Work Reimagined Employee Survey”. „Praca poza biurem, która w większości dużych firm trwa już od ponad roku, pokazała zarówno pracownikom,…

Więcej...

Nowy Polski Ład – zmiany dla pracowników

Nowy Polski Ład – zmiany dla pracowników

Na konferencji, która odbyła się 15 maja partia PiS przedstawiła szczegóły programu społeczno-gospodarczego o nazwie Nowy Polski Ład. Zmiany mają dotyczyć głównie służby zdrowia, podatków oraz emerytur. Dużo zmian ma dotyczyć pracowników. Jedną z planowanych zmian jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych (obecnie wynos ona 8 tysięcy złotych). Podatnicy mogą także liczyć na wprowadzenie wyższego pierwszego progu podatkowego, co pozwoli na zatrzymanie większej kwoty pieniędzy w portfelu pracowników klasy średniej. Próg z 85 528 złotych ma zostać zwiększony do 120 000 złotych. ,,To oznacza, że z…

Więcej...

Projekt ustawy regulującej pracę zdalną

Projekt ustawy regulującej pracę zdalną

W przyszłym tygodniu przedstawimy gotowy projekt ustawy regulującej pracę zdalną do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych – poinformował PAP wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Jak przekazał, projekt zakłada wypłacanie przez pracodawców ryczałtu pokrywającego koszty pracy w domu. W zaprezentowanym w sobotę programie Zjednoczonej Prawicy „Polski Ład” zapowiedziano m.in. uregulowanie pracy zdalnej. Obecnie podstawą do świadczenia pracy z domu są przepisy tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. Zgodnie z nimi, przedsiębiorcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po…

Więcej...

Zmiany w kodeksie pracy w 2022 r.

Zmiany w kodeksie pracy w 2022 r.

Już w 2022 r. jak informuje portal pit.pl będą musiały zostać dostosowane przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego do przyjętej w 2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej work-life balance. Oznacza to wprowadzenie zmian w urlopach rodzicielskich. Unijna dyrektywa zakłada, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej wdroży do swojego porządku prawnego 2-miesięczne, urlopy rodzicielskie dla jednego z rodziców, co ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod…

Więcej...

Szczepienia w zakładach pracy

Szczepienia w zakładach pracy

Niektóre z przychodni chcą dodatkowo zarobić na akcji szczepień z zakładach pracy. Pracodawcy gotowi są płacić dodatkowe opłaty, by nie doprowadzić do zniechęcenia zatrudnionych. „Rzeczpospolita” wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o stanowisko w tej sprawie. Ministerstwo Zrowia odesłało jednak sprawę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której szef Michał Dworczyk odpowiada za organizację szczepień przez pracodawców. „Rz” nie otrzymała jednak żadnego stanowiska rządu w tej sprawie. – Z trzech pracodawców, z którymi jestem w kontakcie, dwóch usłyszało w podmiotach leczniczych, z którymi współpracują przy organizacji szczepień, że będzie to dodatkowo kosztowało –…

Więcej...

Rejestracja na szczepienie w zakładzie pracy

Rejestracja na szczepienie w zakładzie pracy

Od 4 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostepny jest formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego zakłady pracy mogą zgłaszać chęć do szczepień. Do uruchomienia akcji w zakładzie pracy potrzeba jest 300 osób. Do grupy można zaliczać zarówno pracowników, jak i ich członków rodziny. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk podkreślał pod koniec kwietnia, że proponowane zasady zostały skonsultowane z organizacjami reprezentującymi pracodawców. – To będzie ważny kanał szczepień. Przez ostatnie dni konsultowaliśmy i wypracowywaliśmy ostateczną wersję zasad, na jakich będzie się to odbywało – mówił minister podczas konferencji prasowej….

Więcej...

Najnowszy raport na temat home office

Najnowszy raport na temat home office

48 proc. badanych uważa, że brak bezpośredniego nadzoru pozytywnie wpłynął na efektywność ich pracy; 9 proc. twierdzi, że jest odwrotnie – wynika z raportu ClickMeeting. Dla 17 proc. respondentów praca online pozytywnie wpłynęła na ich relacje z szefem, 13 proc. dostrzega ich pogorszenie. Jak wynika z raportu pt. „Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?”, Polakom zdecydowanie podoba się praca zdalna. Na pytanie „Czy lubisz pracować zdalnie?”, średnia odpowiedzi wyniosła 7 punktów na 10 możliwych. Według badań, połowa pracowników, uważa, że bez bezpośredniego nadzoru pracuje w sposób bardziej efektywny. „Praca…

Więcej...

ZUS planuje przejąć pałeczkę od urzędów pracy – powszechne ubezpieczenie zdrowotne

ZUS planuje przejąć pałeczkę od urzędów pracy – powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przejąć od urzędów pracy ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad nowymi przepisami, które pozwolą na walkę z funkcyjnym bezrobociem. Według danych GUS rośnie liczba osób, które długotrwale poszukują pracy, czyli które szukają zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy. Na koniec IV kwartału 2020 było 514,5 tys. takich osób. Stanowiło to 40% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba ta stale rośnie. Z danych GUS wynika, że długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet. Prawie 43,7 proc. kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2020 r….

Więcej...