ZUS planuje przejąć pałeczkę od urzędów pracy – powszechne ubezpieczenie zdrowotne

ZUS planuje przejąć pałeczkę od urzędów pracy – powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przejąć od urzędów pracy ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad nowymi przepisami, które pozwolą na walkę z funkcyjnym bezrobociem. Według danych GUS rośnie liczba osób, które długotrwale poszukują pracy, czyli które szukają zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy. Na koniec IV kwartału 2020 było 514,5 tys. takich osób. Stanowiło to 40% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba ta stale rośnie. Z danych GUS wynika, że długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet. Prawie 43,7 proc. kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2020 r….

Więcej...

Konkurs na Pracodawcę Przyjaznego Cudzoziemcom w Gdańsku

Konkurs na Pracodawcę Przyjaznego Cudzoziemcom w Gdańsku

W Gdańsku rozpoczęła się III edycja konkursu, który ma na celu wybrać przedsiębiorców przyjaznych dla cudzoziemców. Konkurs organizowany jest przez Gdański Urząd Pracy, a pod uwagę brani są przedsiębiorcy, którzy umożliwiają cudzoziemcom zarówno pracę, jak i integrację. Kierownicza Działu Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdańskim UP, Sylwia Dymnicka informuje: „chodzi między innymi o organizowanie kursów języka polskiego, dostępność w zakładzie pracy dwujęzycznych koordynatorów czy realizację programów wspierających poszukiwania mieszkania bądź załatwiania spraw administracyjnych w lokalnych urzędach”. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza w elektronicznej lub papierowej wersji i przesłanie go…

Więcej...

Oferty pracy z Powiatowego UP we Włocławku

Oferty pracy z Powiatowego UP we Włocławku

Jeżeli szukasz stałej pracy, pracy dorywczej lub planujesz się przebranżowić, dowiesz się jakimi aktualnie ofertami pracy dysponuje Urząd Pracy we Włocławku. Lista aktualnych ofert pracy podanych na stronie wloclawek.info.pl: Budownictwo, oferty dla: betoniarza-zbrojarza, blacharza budowlanego, brukarza, cieśli, dekarza, hydraulika, hydraulika-instalatora-brygadzisty, inżyniera budownictwa, inżyniera z językiem niemieckim (menedżera), kierownika budowy, kierownika budowy-majstra na zakładzie prefabrykacji, majstra, malarza budowlanego, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, montera stolarki i elewacji, murarza, murarza-tynkarza, operatora koparki, operatora kruszarki, operatora ładowarki, operatora żurawia stacjonarnego, pomocnika blacharza, pomocnika budowlanego, pomocnika hydraulika, pracownika do dociepleń, pracownika ogólnobudowlanego, pracownika robót…

Więcej...

Problem młodych pracowników na rynku pracy

Problem młodych pracowników na rynku pracy

W październiku 2020 r. po siedmiu miesiącach pandemii Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku obserwuje stały wzrost bezrobocia. Liczba nowych miejsc pracy spadła o ¼, a przedsiębiorcy wciąż planują grupowe zwolnienia w branży usługowej. W październiku odnotowano 6464 ofert pracy, które wpłynęły do UP, co jest aż o 2 tys. mniej w porównaniu do września 2020 r. Ta liczba stale spada, co wpływa na rosnące bezrobocie. Z kolei mimo rosnącego bezrobocia wciąż pojawiają się trudności w obsadzaniu nowych stanowisk. Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Gdańsku w wywiadzie dla…

Więcej...

Gdański UP pomaga przedsiębiorcom

Gdański UP pomaga przedsiębiorcom

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wprowadził szereg programów, dzięki którym pracodawcy z pomorza mogą skorzystać z doradztwa zawodowego oraz wsparcia w rekrutacji pracowników z Europy. Dodatkowo dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedsiębiorcy mają możliwość wysyłania pracowników na szkolenia i kursy. W następstwie Europejskich Dni Pracodawców, UP w Gdańsku przygotował ofertę pomocy dla pomorskich przedsiębiorców. Wśród programów znajdują się takie propozycje jak: bezpłatne wsparcie w rekrutacji pracowników z krajów europejskich, programy wsparcia dla młodych pracowników oraz analizy i raporty o sytuacji na rynku pracy. Ponad to przedsiębiorcom umożliwiono skorzystanie z…

Więcej...

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną szukającą pracy lub pracodawcą, który chciałby zatrudnić osobę bezrobotną, sprawdź ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie. Z jakich ofert możesz skorzystać? Szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe: szkolenia finansowane przez PUP, które umożliwią osobie bezrobotnej podniesienie kwalifikacji zawodowych. Szkolenia pomogą również pozyskać takim osobom zupełnie nowe umiejętności. Staż: 5 lub 6 miesięczny staż umożliwiający osobie bezrobotnej zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w danej pracy. Z kolei pracodawca poprzez staż może sprawdzić umiejętności przyszłego pracownika. Stypendium dla stażysty wynosi 1440 zł brutto i jest całościowo finansowane przez UP. Dotacja…

Więcej...

Dlaczego warto rozwijać umiejętności swoich pracowników?

Dlaczego warto rozwijać umiejętności swoich pracowników?

Wielu przedsiębiorców w obawie przed kosztami jakie muszą zostać poniesione, by ich pracownicy zwiększali swoje kompetencje nie bierze nawet pod uwagę skorzystania z możliwości jakie dają szkolenia. Podyktowane jest to wieloma czynnikami – pracownik, który przyswaja nową wiedzę nie bierze aktywnego udziału w codziennych obowiązkach firmy, przez naraża to cały zespół na straty. Sami przedsiębiorcy nie pozostają bez winy – w obawie przed utratą wykwalifikowanego pracownika wolą pozbawić go możliwości pogłębienia swoich umiejętności. W dobie nieustannych zmian technologicznych podnoszenie kompetencji jest nieuniknione, chcąc pozostać atrakcyjnym i konkurencyjnym na rynku podnoszenie…

Więcej...

Jak sporządzić opis działalności gospodarczej?

Jak sporządzić opis działalności gospodarczej?

Coraz łatwiej pozyska dodatkowe środki z funduszy unijnych i publicznych. Taka forma dofinansowania dostępna jest zarówno dla przedsiębiorców prowadzących już własny biznes jak również dla osób, które myślą o założeniu własnej działalności. Kluczem do sukcesu jest poprawnie napisane wniosek dotacyjny, ściślej – poprawnie sporządzony opis działalności gospodarczej. Czynnikami wspólnymi dla obu rodzajów wniosków jest przede wszystkim skupienie uwagi tylko i wyłącznie na działalności. Opis powinien zawierać rodzaj działalności jest/ będzie prowadzony. Czym firma się zajmuje, jakie spełnia potrzeby obecnych/ przyszłych konsumentów. W przypadku firm już istniejących mile widziana jest inwokacja…

Więcej...

Dotacje PUP–Dofinansowanie stanowiska pracy

Dotacje PUP–Dofinansowanie stanowiska pracy

O dotacje PUP mogą ubiegać się nie tylko osoby zainteresowana otworzeniem działalności gospodarczej lecz również przedsiębiorcy istniejący już na rynku. Jedną z form takiego wsparcia jest refundacja wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy. Refundacja ta polega na utworzeniu w firmie nowego stanowiska lub doposażeniu już istniejącego tak aby przedsiębiorca mógł zatrudnić pracownika. Oczywiście biorąc pod uwagę, że refundacji udziela Powiatowy Urząd Pracy pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP. Oby uzyskać fundusze z refundacji wnioskodawca czyt. przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek. Dokument ten jest…

Więcej...

Dotacje na otworzenie działalności gospodarczej.

Dotacje na otworzenie działalności gospodarczej.

Niejednokrotnie pracując na etacie, wykonując powierzone obowiązki zastanawiamy się jak jest po drugiej stronie lustra. Widzimy się w roli pracodawcy podejmującego kluczowe dla swojego biznesu decyzje, wydającego polecenia i rozporządzającego personelem niczym przywódce stada. Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej co roku rusza coraz więcej projektów mających na celu wspomóc przyszłych przedsiębiorców i zachęcić ich do podjęcia samozatrudnienia. W parze z funduszami unijnymi, środki na start pozyskać można również z placówek publicznych jak np. urząd pracy. Ubiegać o dotacje na otworzenie działalności gospodarczej może się praktycznie każdy bezrobotny jeżeli projekt nie…

Więcej...