Rejestracja na szczepienie w zakładzie pracy

Od 4 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostepny jest formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego zakłady pracy mogą zgłaszać chęć do szczepień. Do uruchomienia akcji w zakładzie pracy potrzeba jest 300 osób. Do grupy można zaliczać zarówno pracowników, jak i ich członków rodziny.


Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk podkreślał pod koniec kwietnia, że proponowane zasady zostały skonsultowane z organizacjami reprezentującymi pracodawców. – To będzie ważny kanał szczepień. Przez ostatnie dni konsultowaliśmy i wypracowywaliśmy ostateczną wersję zasad, na jakich będzie się to odbywało – mówił minister podczas konferencji prasowej.

Do programu będzie mógł przystąpić pracodawca, który zgromadzi  300 pracowników bądź pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 4 maja od godz. 9.00 zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia. Decydować ma kolejność zgłoszeń.

Minister zaznaczył jednocześnie, że w związku z ograniczeniami dostaw szczepionek w najbliższym czasie, nie ma obecnie możliwości precyzyjnego określenia, kiedy ruszą szczepienia w zakładach.

Pracodawcy uczestniczący w programie:

 • pojedynczy pracodawca,
 • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej,
 • grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

 • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
 • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
 • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin w/w osób.

Powiązane artykuły